lift_menu
  • Home
  • About Us
  • Eco House Concept
  • Our Service
  • Portfoilo
  • FAQs
  • Contact Us
 
 
 

Eco-House Builder มีบริการรับออกแบบและสร้างบ้านประหยัดพลังงานบนที่ดินของท่าน โดยคำนึงถึง ความต้องการของผู้อยู่อาศัยและงบประมาณ ด้วยทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่มีความชำนาญในการออกแบบ และสร้างอาคารคุณภาพดี

Eco-House Builder นำเทคโนโลยีในการออกแบบและ ก่อสร้างอาคารสูงมาใช้กับบ้านพักอาศัย โดยมีการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างและงานระบบในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง

ปณิธานของเราคือการสร้างบ้านประหยัดพลังงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

 
 

เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสม ไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต

 

ออกแบบและสร้างบ้านพักอาศัยที่ประหยัดพลังงาน ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ำประปา มีต้นทุนในการบำรุงรักษาต่ำ

 

ใช้พลังงานจากธรรมชาติอย่างมีค่า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากลม การถ่ายเทความร้อนของอากาศ
การจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เน้นนโยบายความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เปิดไฟและแอร์ในเวลาที่เหมาะสม ใช้น้ำอย่างประหยัด ลดขยะและน้ำเสียจากบ้าน

 

เมื่อปลูกบ้านหลังใหม่ ต้องรอบคอบและอยู่ได้ยาวนาน หลักการปลูกบ้านประหยัดพลังงานทำให้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาบ้านน้อยลง ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าลดลง บ้านมีอายุนานขึ้น โดยปราศจากมลพิษและมลภาวะรบกวน

   
 

โดยเฉลี่ยแล้ว ในชีวิตของคนเราจะสร้างบ้านเพียงหนึ่งหลัง เราเชื่อเสมอว่า การสร้างบ้านแต่ละหลัง เป็นเรื่องสำคัญของชีวิต เพราะเป็นพื้นฐานและความมั่นคงของครอบครัวและสังคม เราจึงตั้งใจที่จะสร้างบ้านของคุณให้ดีที่สุด

 
footer
 
Home / About Us / Eco House Concept / Our Service / Portfolio / FAQs / Contact Us / Site Map Copyright 2009 Eco House Builder. All rights reserved. Design by Thaihosting